سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
گروه مبانی نقد و نقد فمینیستى 
عضو پژوهش 
1385/01/01 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
نشریه رواق هنر و اندیشه 
عضو هیئت تحریریه 
1385/01/01 
ادامه دارد 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
ستاد اقامه نماز استان قم 
مدیر هماهنگی و امور شهرستانها 
1376/01/01 
1379/01/01 
اجریی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
مسئول واحد پژوهش 
1383/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکزپژوهشهای اسلامی صداوسیما 
مدیر خانه هنر واندیشه  
 
 
اجرایی 
همکاری 
مرکز پژهشهای اسلامی صدا وسیما 
دبیر علمی اولین همایش رسانه تلویزیون و سکولاریزم 
 
 
علمی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا وسیما 
دبیر اجرایی دومین همایش سراسری رسانه تلویزیون وسکولاریزم  
 
 
عمی ،اجرایی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما 
عضو گروه پژوهشی دین ورسانه 
 
ادامه دارد 
پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلمی صدا وسیما 
عضو شورای علمی خانه هنر واندیشه 
 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای لسلامی صداوسیماوو... 
عضو هیئت علمی همایش بین المللی دین ورسانه 
 
ادامه دارد 
علمی  
همکاری 
شورای عالی انقلاب فرهنگی  
عضوشبکه ارتباطی نخبگان وفرهیختگان 
 
ادامه دارد 
همکاری علمی 
تدریس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی شهید محلاتی (ره) 
مدرس 
 
 
مبانی ارتباطات 
تدریس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی شهید محلاتی (ره) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
شناخت وسایل ارتباط جمعی 
تدریس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی شهید محلاتی (ره) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اطلاع سانی وتبلیغا فرهنگی 
تدریس 
خانه هنر واندیشه مرکز پژوهشها اسلمی صداوسیما 
مدرس 
 
 
مبانی ارتباطات 
تدریس 
خانه هنر واندیشه مرکز پژوهشها اسلامی صداوسیما 
مدرس 
 
ادامه دارد 
شناخت وسایل ارتباط جمعی 
تدریس 
جامعه الزهراء 
مدرس 
 
 
مبانی ارتباطات 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
ادامه دارد 
رسانه شناسی 
تدریس 
دانشگاه شهید محلاتی(ره) 
مدرس 
 
 
شناخت وسایل ارتباط جمعی 
تدریس 
مرکز اموزش روحانیون سپاه 
مدرس 
 
 
شناخت رسانه های جمعی 
تدریس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی شهیدمحلاتی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
کاربرد وسایل ارتباط جمعی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدای و سیما 
مسئول واحد پژوهش 
1383/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
مسئول واحد پژوهش 
1383/01/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
همکاری 
ستاد اقامه نماز استان قم 
مدیر هماهنگی و امور شهرستانها 
 
 
اجرائی