بررسی تطبیقی مبانی نگرش به زن در رسانه های دینی وغیر دینی
55 بازدید
محل نشر: پذیرفته شده در دومین همایش بین المللی دین ورسانه/قم وتهران 4و5 آبان 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی